هشدارهای انتظامی به منظور پیشگیری از سرقت منازل:

۱- از خالی گذاشتن منزل حتی الامکان خودداری شود.

۲- مقابل کلیه پنجره ها، نورگیر، پانسیون و روی دیوارهای کوتاه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید.

۳- درب راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن نمایید.

۴- نسبت به تعویض قفل هایی که کلید یدکی آنها گم شده و یا برای مدتی در اختیار دیگران بوده سریعاً اقدام نمایید.

۵- در صورت خروج از منزل، تنها به بستن درب خروجی منزل اکتفا نکرده و کلیه درهای داخل منزل را قفل نموده تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان سلب شود.

۶- در صورت تغییر مکان حتماً قفل های درب اصلی منزل جدید را تعویض نمایید.

۷- کلید منزل خود را در دسترس افراد غیر مطمئن قرار ندهید.

۸- از ورود افراد ناشناس تحت عنوان فالگیر، رمال و متکدی به داخل منزل جلوگیری نمایید.

۹- در صورتی که بیرون منزل شما فاقد روشنایی می باشد، با نصب لامپ در سر در منزل، روشنایی محل را تامین نمایید.

۱۰- به هیچ عنوان برای شناسایی افراد اقدام به باز کردن درب منزل ننموده و این مورد را به فرزندان خردسال خود نیز آموزش دهید.

۱۱- اگر خانه های اطراف شما خالی از سکنه است یا در مجاورت آنها مشغول ساختمان سازی هستند لازم است که از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل آورید.

۱۲- از انداختن فرش هنگام شستشو روی دیوارها و پشت بام خودداری نمایید.

۱۳- از قرار دادن کلید در محل هایی مانند زیر جاکفشی و سایر محل های قابل دسترسی خودداری نمایید.

۱۴- از نشان دادن محل نگهداری وجه نقد و طلا و جواهرات و اشیاء با ارزش و گرانبها به همسایگان و کسانیکه مورد اعتماد نیستند و همچنین از نگهداری آنها به صورت یک جا خودداری نمایید.

۱۵- از قرار دادن نردبان و چهارپایه و نظایر آنها در کنار دیوارها خودداری نمایید.

۱۶- در مواقع خالی بودن منزل از روشن گذاشتن چراغ یک اتاق به مدت طولانی و مستمرخودداری کنید و حتی المقدور از همسایگان و آشنایان مورد اطمینان بخواهید که روشنایی داخل خانه را در هنگام شب تغییر دهند.

۱۷- در صورت مسافرت، اشیاء قیمتی خود را به اقوام مورد اطمینان خود بسپارید.

۱۸- قبل از خروج الزامیست از بسته بودن درب ورودی پشت بام اطمینان حاصل نموده و از قسمت های مختلف منزل سرکشی به عمل آورید. این اقدامات را شبها قبل از خوابیدن نیز انجام دهید.

۱۹- در تابستان سعی کنید در و پنجره هایی را که فاقد حفاظ هستند، بسته نگهدارید.

۲۰- هنگامی که به مسافرت می روید همسایگان مورد اطمینان را در جریان قرار داده تا مراقب منزلتان باشند.

۲۱- اگر از سیستم دزدگیر برقی استفاده می کنید به طور مرتب آن را کنترل کرده، معایبش را بر طرف نمایید و هنگام خروج از منزل کلید آن را باز نمایید.

۲۲- از میزان دارایی و اموال موجود در منزل نزد افراد بیگانه صحبت نکنید.

۲۳- معاشرین فرزندان خود را قبل از تردد به منزلتان مورد شناسایی دقیق قرار دهید.

۲۴- برای درب ورودی منزل از قفل های مطمئن استفاده نمایید.