رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: کلیه تراکتورها و کمباین‌های موجود در بخش کشاورزی مشمول شماره گذاری می‌شوند.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی اظهار داشت: با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از جامعه کشاورزی کشور، شرط سنی پلاک گذاری برداشته شد و کلیه تراکتورها و کمباین‌های موجود در بخش مشمول شماره گذاری می‌شوند.

وی یادآور شد: پیش از این ۳۰ درصد بخشودگی حق بیمه، حذف معاینه فنی و بخشودگی کامل جریمه عدم سوابق بیمه‌ای نیز صورت پذیرفته بود.