حفاظت از بانک ها و هشدار به مشتریان

مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای

توصیه به دانش آموزان ودانشجویان

پیشگیری از جعل و کلاهبرداری

توصیه های اجتماعی

پیشگیری از سرقت

توصیه به مسافرین