امروزه با گسترش جمعیت شهر نشینی، تنوع و تعدد بزهکاری (کیف قاپی، ایجاد مزاحمت و ...) در جامعه و تغییر شیوه ی وقوع جرایم، لزوم استفاده از تجهیزات دفاع شخصی به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیری از وقوع جرائم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. نظر به اینکه حمل و استفاده مجاز از این تجهیزات توسط افراد واجد شرایط به تشخیص مراجع ذی صلاح در امر پیشگیری از وقوع برخی جرائم نقش مهمی را ایفا می کند، لذا به منظور ساماندهی در تامین، تهیه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی توسط عاملین توزیع(موسسات حفاظتی و مراقبتی) ترتیبی اتخاذ گردیده تا این افراد بتوانند از این امکان بهره مند گردند.

موسسه ایمن گستر قوام مطابق با دستور العملهای صادره از شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل روش جاری نحوه تهیه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی صادره از پلیس پیشگیری ناجا، تجهیزات دفاع شخصی از قبیل انواع شوکر(شوکر تخت، شوکر مینی کمری، شوکر مدیریتی ولتاژ متغیر)،افشانه و باتوم برقی(تونفا) را به واجدین شرایط واگذار می نماید.

مقررات و شرایط واگذاری تجهیزات دفاع شخصی:

این مقررات جهت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به گروه های جامعه هدف مندرج در دستورالعمل مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا با شرایط ذیل انجام می پذیرد:

الف)شرایط عمومی متقاضیان:

داشتن صلاحیت عمومی، داشتن حداقل 18 سال سن، وجود تهدیدات جانی و مالی، مشاغلی که در معرض تهدید می باشند، داشتن سلامت روحی و روانی، توانایی به کارگیری و استفاده از تجهیزات در مواقع لزوم، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی با استعلام از طریق پلیس امنیت، اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ معرفی نامه از طرف اتحادیه یا صنف مربوطه.

متقاضیان در سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند

گروه اول:گروه های هدف

گروه دوم: سایر اتحادیه ها و اصناف

گروه سوم:سایر اقشار و متقاضیان عمومی


گروه اول)

گروه های هدف

این گروه شامل زیر مجموعه های زیر می باشد: طلافروش ها، صراف ها، متصدیان جایگاه های سوخت(فقط افشانه)، جامعه پزشکان، وکلای دادگستری، فروشندگان سلاح و مهمات، متصدیان داروخانه ها، کارشناسان رسمی دادگستری، مدیران جایگاه های سوخت، اتحادیه فرش فروشان، سازمان نظام مهندسی، کانون سر دفتران رسمی دادگستری، اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی.

این گروه با ارائه معرفی نامه از اتحادیه، صنف یا کانون مربوطه که در آن قید شده باشد:"شخص معرفی شده عضو آن اتحادیه یا ... از لحاظ عدم سوء پیشینه و سلامت جسم و روان مورد تایید است" دیگر نیازی به طرح درخواست آن ها در کمیسیون واگذاری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی سلامت نیست.

مدارک مورد نیاز:

معرفی نامه از اتحادیه، صنف یا ...(با ذکر تایید سلامت جسمی و روحی و تایید عدم سوء سابقه کیفری)

تکمیل فرم درخواست تجهیزات(فرم شماره یک)

ارائه مدارک سجلی(شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، عکس)

ارائه فیش واریزی

تبصره: چنانچه در معرفی نامه عدم سوء پیشینه و سلامت جسمی قید نشده باشد متقاضی مانند گروه دوم می بایست گواهی های مذکور را اخذ کنند.


گروه دوم)

سایر اتحادیه ها و اصناف

این گروه از متقاضیان با ارائه معرفی نامه تایید عضویتشان در اتحادیه یا اصناف رسمی کشور، نیازی به طرح درخواست در کمیسیون واگذاری نیست ولی می بایست با مراجعه به موسسه و ارائه مدارک سجلی خود(شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، عکس ) معرفی نامه به بهداری را دریافت و ضمن مراجعه به بهداری برای گرفتن گواهی سلامت جسمی و روحی با مراجعه به یکی از مراکز پلیس + ۱۰ جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه خود اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز:

معرفی نامه از اتحادیه، صنف یا ...

تکمیل فرم درخواست تجهیزات (فرم شماره یک)

ارائه مدارک سجلی(فرم شماره یک)

ارائه گواهی های سلامت از بهداری ناجا(بیمارستان های امام سجاد(ع) یا بیمارستان ولی عصر (عج))

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

ارائه فیش واریزی

پس از دریافت پاسخ، گواهی های عدم سوء پیشینه و سلامت را به همراه فیش واریزی به موسسه ارائه می نماید.


گروه سوم)

سایر اقشار و متقاضیان عمومی

این گروه از متقاضیان با تکمیل و ارائه فرم درخواست تجهیزات در نوبت کمیسیون واگذاری که در پلیس پیشگیری استان برگزار می گردد، قرار میگیرند و در صورت تایید درخواست متقاضی با مراجعه به موسسه و ارائه مدارک سجلی بالا معرفی نامه به بهداری ناجا را دریافت و ضمن مراجعه به بهداری برای گرفتن گواهی سلامت جسمی و روحی، به یکی از مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه و درخواست گواهی عدم سوء پیشینه را می دهد و پس از دریافت گواهی های عدم سوء پیشینه و سلامت خود و فیش واریز وجه تجهیزات و هزینه صدور مجوز را به موسسه ارائه می نماید.

                                                                                                     جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل نمایید.